Skammens Væg
 

Forfatterbesøg på Esbjerg Realskole

Om arrangementet
Fredag den 25. marts 2011 var jeg inviteret til Esbjerg Realskole som en del af det intensive novelleforløb, to af klasserne havde arbejdet med i fordybelsesugen (uge 12, 2011).

Lærerne Thomas Mose og Jørgen Krogh bød velkommen og præsenterede mig for eleverne. Jeg fulgte op med lidt baggrundsinformation og inviterede derefter eleverne til at stille spørgsmål. Dem var der mange af, både til det at være forfatter/min skriveproces og konkrete spørgsmål til novellerne “Gribben” og “Zonen” fra novellesamlingen Skammens Væg. Vi fik også tid til mere skrivetekniske drøftelser såsom anvendelsen af nutid contra datid samt indre contra ydre synsvinkler.

Novellen Gribben” blev efterfølgende analyseret i plenum, hvor alle eleverne bød ind med deres observationer i forhold til genre, komposition, personkarakteristik, miljø, fortællerroller og sproget - herunder symbolik.

Eleverne havde forstået at ekskæresten blev omtalt som Gribben for at gøre ham til skurken/den onde. Og at hunden fik navnet Zorro for at placere ham i helterollen/som den læseren føler sympati for. Hvilket tilsammen gør, at novellens slutning fungerer optimalt. Det var interessant at se sin tekst “dissekeret” og fortolket.

Derefter blev klasserne bedt om at gå i grupper på op til tre personer og udarbejde et plot til en lille gysernovelle, som de skulle skrive videre på efterfølgende. Jeg cirkulerede sammen med de to lærere rundt i grupperne og tilbød hjælp/input – og fantasien fejlede ikke noget.

Jeg blev spurgt til råds om hvorvidt en gyser kan foregå om dagen og i solskin (ja, sagtens – uhygge kan skabes på mange måder), om et gys kan være inspireret af tv-serien Pretty Little Liars (ja, men send evt. hovedpersonerne til Danmark på et udvekslingsophold eller lignende, så du kan skrive i/om et miljø, du kender), hvordan man kan vinkle en fortælling så den bliver til et gys og ikke en splatter, når man gerne vil skrive om en mand, der spiser børn, fordi han har haft en hård barndom med alkoholiserede og stofmisbrugende forældre.

To elever informerede mig om, at de havde helt styr på handlingen: deres hovedperson hed Gitte, var forfatter og blev slået ihjel. Jeg svarede, at det ville jeg glæde mig til.

En elev fik på den forholdsvist korte tid strikket en hel historie sammen. Ikke bare stikord. Men en hel historie med en start, en opbygning, nogle teasere og en overraskende slutning. Jeg fik lov til at læse hendes gyser og var meget imponeret af hendes arbejde, hvilket jeg også fortalte hende - ligesom jeg opfordrede hende til at skrive videre på historien og udbygge den med flere detaljer om personerne og motiverne - for hun havde afgjort evnerne til at kreere en hel/længere novelle.

Besøget på Esbjerg Realskole var på alle måder inspirerende og meget givende.