Prøveforberedende læsetræningssæt 7. klasse
 
 


Om udgivelsen
Forlag Graff spurgte mig, om jeg var interesseret i at lade min humoristiske beretning “Pisk eller gulerod” indgå i deres “Prøveforberedende læsetræningssæt 7. klasse”

Jeg var med på idéen. Teksten findes på side 72-74 i læseteksthæftet med rettevejledning på side 44 i svarhæftet.

Læsetræningssættet kan købes via forlagets hjemmeside www.forlaggraff.dk (vælg læsetræningssæt, 7. klasse)


Læseteksthæfte
ISBN 978-87-91036-19-4

106 sider fordelt på 10 læsetræningssæt med 50 forskellige tekstoplæg og tekster, der repræsenterer mange forskellige medier og tekstgenrer, bl.a.: hjemmesiden, brochuren, reportageartiklen, folderen, pjecen, magasinartiklen, klummen, avisartiklen, portrætartiklen, programmet, fortællingen, informationsoversigten, forbrugerartiklen, interviewet, erindringen, den kulturhistoriske artikel, essayet, folkeeventyret, novellen, livsberetningen, den faglige tekst, rejsebeskrivelsen, radioforedraget, anmeldelsen …

I hvert læsetræningsæt arbejdes med 5 forskellige tekster med varierende længde og forskellig sværhedsgrad. Under arbejdet med teksterne anvender eleven forskellige læsestrategier som fx punktlæsning/søgelæsning, oversigts-læsning og nærlæsning.

Eleven skriver sine svar på de tilhørende svarark/kopiark fra Svarhæftet.
.

Svarhæfte
ISBN 978-87-91036-18-7

65 sider med elevens svarark til læseteksterne samt retteark – det hele til fri kopiering.

Materialet er udarbejdet i tilknytning til De nye diktater 7. klasse, og samlet udgør materialerne et sammenhængende hele, der understøtter det daglige arbejde med at udvikle og kvalificere elevernes læse- og stavekompetencer, således som de udfordres i de nye prøver ved Folkeskolens Afgangsprøve i dansk, læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug).

Der er i et vist omfang såvel tematisk som emnemæssig sammenhæng mellem indholdet i diktaterne og indholdet i læsetræningssættene.

Materialet Prøveforberedende læsetræningssæt (Læseteksthæfte og Svarhæfte) er udarbejdet, så det også kan bruges i forbindelse med andre diktatmaterialer.

Prøveforberedende læsetræningssæt

7. klasse

Forlag Graff

2008

ISBN 978-87-91036-19-4
ISBN 978-87-91036-18-7


Omslag:

Henrik Andersen