Digitalretstavning.dk
 
 


Om udgivelsen
Gyldendal kontaktede mig og bad om tilladelse til at anvende mit essay “Myggens Hævn” i deres materiale “Digitale retstavningsprøver”.

Jeg indvilligede, og som følge heraf kan elever i folkeskolen nu blive udsat for at skulle indsætte de manglende ord i teksten.

Som navnet antyder, er der tale om et digitalt materiale, som alene findes online.

Digitalretstavning.dk
Med websitet digitalrestavning.dk får du adgang til 20 digitale prøver til hhv. læse- og retskrivningsprøven i 9. klasse samt 20 prøver til 8. klasse.

Prøverne svarer nøje til folkeskolens afgangsprøver og opdateres hele tiden ift. nye krav og niveauer i prøverne.

On-line-afviklingen giver eleverne helt andre muligheder for at arbejde individuelt med deres læsning og skrivning:

- Eleven logger sig ind med skolens bruger-id eller Uni login.
- Eleven får læst indsætnings- og tekstdiktat op af computeren.
- Eleven løser diktatens opgaver i eget tempo.
- Eleven arbejder med læseteksterne og løser de tilhørende opgaver direkte på computeren.
- Eleven afslutter prøven, når han/hun er færdig.

Eleven får med det samme den samlede besvarelse på skærmen. Læreren skal ikke bruge tid på at rette besvarelsen Eleven har mulighed for at udskrive besvarelsen med henblik på en efterbehandling med læreren.

Digitalretstavning.dk

Gyldendal

Gyldendal

2006


www.digitalretstavning.dk