Skammens Væg
 

Forfatterbesøg på Hjerting Skole

Klasselærer Kim Nørstens evaluering af forfatterbesøget:

Tirsdag den 28. september 2010, havde vi på Hjerting skole besøg af Gitte Morsund, i forbindelse med et novelleforløb, hvor eleverne arbejdede med kriminoveller fra ”Skammens Væg”.

Gitte fortalte indledningsvis om hendes arbejde med novellerne, og udgivelsen af samlingen. Dette foregik på et niveau, som børnene kunne relatere til, hvilket til en hver tid er vigtigt i pædagogiske sammenhænge. Hun gjorde på fornem vis eleverne opmærksomme på, hvilke problemstillinger man kan møde i forbindelse med skriveprocessen, og præsenterede nogle nytænkende og spændende løsningsmodeller. Endvidere anskueliggjorde hun, at man hverken behøver at hedde Sara Blædel, eller at have skrivekundskaber i en klasse for sig, for at blive udgivet. Eleverne fik en forståelse for, at det at skrive, er en proces, som forbedres og udvikles med tiden - gennem hele livet.

Efterfølgende blev der afholdt spørgerunde, hvor hun imødekom eleverne varmt. Hun besvarede spørgsmålene på en ønskværdig måde, så den enkelte elev følte, at han/hun havde fået et tilfredsstillende svar.

Jeg kan således varmt anbefale Gitte Morsund til interesserede. Hun fremtræder velforberedt, imødekommende, indlevende og frem for alt – hun møder børnene der, hvor de er!

Kim Nørsten (klasselærer for 7. a, Hjerting skole)